سوالات متداول

شهرت، آبرو. توجه. نتیجه

با کلیک بر روی هر گزینه ، قادر به مشاهده توضیحات خواهید بود

هزینه طلاق توافقی یا وکیل در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

دادخواست ها و خواسته های آن از جهت هزینه دادرسی به دو بخش مالی و غیرمالی محسوب می شوند طلاق توافقی نیز یک خواسته غیرمالی نیز محسوب می شود. در حال حاضر هزینه طلاق توافقی یعنی ثبت دادخواست آن در دفتر خدمات الکترونیک جمعاً حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار تومان می شود. پس از ثبت دادخواست طلاق توافقی هزینه دیگری وجود ندارد مگر مشاوره دادگاه یا هزینه داوری در صورت تبدیل طلاق یک طرفه به طلاق توافقی آن هم در صورت استفاده از داوران مستقر در دادگاه. پس از تصویب قانون حمایت خانواده جدید داوری از طلاق توافقی حذف گردید ولی به جای آن مشاوره اجباری شده است بخش مشاوره دادگاه هم هزینه ای از زن و شوهر دریافت می کند این هزینه مشاوره دادگاه در جاهای مختلف کشور و مجتمع های قضایی هر شهر متفاوت است در حال حاضر هزینه مشاوره طلاق توافقی در دادگاه ۸۰ هزار تومان برای هر نفر است.

آیا زنی که مالک سه دانگ خانه ای باشد که سه دانگ دیگر متعلق به شوهر باشد، می تواند مطالبه اجرت المثل کند؟

دانستن چند نکته قبل از ورود به جواب ضروری است. اول آن که اجرت المثل در مواقعی از طریق دادگاه علیه متصرف مطالبه می شود که شخص متصرف بدون وجود قرارداد یا بدون رضایت مالک، ملک را در تصرف داشته باشد به عبارت دیگر سبب دعوی اجرت المثل غصب است. بر طبق ماده ۳۰۸ قانون مدنی تصرف ملک دیگری عدوانا یا بدون مجوز غصب محسوب می شود و مالک می تواند از طریق دادگاه علیه غاصب (متصرف) مطالبه اجرت المثل ایام تصرف کند. دوم این که رضایت در استفاده ملک توسط دیگری می تواند کتبی یا شفاهی، صریح یا ضمنی باشد. حال به جواب سوال بر می گردیم با توجه به سلیقه و استدلال های قضات ممکن است چنین دادخواستی یعنی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف زن علیه مرد، در هر دادگاه منجر به رای های متفاوتی و معارضی گردد. اما به نظر می رسد وقتی که سال ها زن و شوهری –علی رغم این که بر طبق قانون تهیه مسکن بر عهده مرد (زوج) می باشد– با وجود مالکیت مشاعی منزل بدون اقامه دعوی کنار هم زندگی کرده اند و زن متعرض مرد نشده است و به او اعلام رسمی در خصوص عدم رضایت نکرده است، همین ظهور در اذن استفاده (انتفاع) مجانی از جانب زوجه به زوج دارد و عرف نیز چنین حکم می کند که تا زمانی که زن اعلام نا رضایتی نکرده و درخواست منزل مستقل نکرده است کاشف از رضا و اذن در انتفاع مجانی زوج به زوجه را می کند.

مفهوم نفقه اقارب

نفقه اقارب در قانون مدنی تعریف نشده است و فقط ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی مصادیقی از آن را به عنوان مثال ذکر کرده است. ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق». از ماده مذکور استنباط می شود که کیفیت نفقه با توجه به استطاعت مالی انفاق کننده مشخص می شود لذا اگر انفاق کننده وضع مالی خوبی داشته باشد بایستی نفقه اقارب را متناسب با وضعیت مالی خود پرداخت کند. سوال شده اقارب یعنی چه؟ یعنی بستگان نسبی در خط عمودی هستند.

هزینه وکیل طلاق توافقی چقدر است؟

همانطور که می دانید توافق فی ما بین وکیل و موکل و قرارداد آن ها دارای اعتبار قانونی است. بدیهی است که با توجه به نوع پرونده و شخصیت علمی و تجربی وکیل، حق الوکاله وکلا متفاوت می باشد. اما با توجه به این که گروه وکلای پارسای متخصص در امور خانواده و در پرونده های مرتبط به آن می باشند هزینه وکیل طلاق توافقی را منصفانه برای این دست پرونده ها در نظر گرفته است که سعی می شود با بهترین کیفیت و در کمترین زمان – اگر زوجین تمایل داشته باشند – پرونده را به سر انجام و صدور رای برسانند. هزینه وکیل طلاق توافقی یا همان حق الوکاله هر وکیل ۲ میلیون با جمع هزینه ها برای ۲ نفر ۴ میلیون پانصد. نصف مبلغ(دو میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان) در ابتدا و نصف دیگر پس از صدور رای قطعی دریافت میشود. اگر زوجین قبلا گواهی عدم انصراف از طلاق را از مرکز غربالگری گرفته باشند در اینصورت هم حق الوکاله طلاق نفری ۳ میلیون تومان است.