شعبه ویژه و تخصصی در رابطه با موضوع قانون تسهیل مجوز کسب و کار در دادسرای تهران تعیین شد

شهرت، آبرو. توجه. نتیجه

شعبه ویژه و تخصصی در رابطه با موضوع قانون تسهیل مجوز کسب و کار در دادسرای تهران تعیین شد

به گزارش رسانه وارتباطات دادگستری کل استان تهران

با دستور دادستان تهران شعبه هشتم دادسرای کارکنان دولت به عنوان شعبه ویژه و تخصصی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع قانون تسهیل مجوز کسب و کار تعیین شد.

در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع قانون تسهیل مجوز کسب و کار مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحیه بعدی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، شعبه هشتم دادسرای کارکنان دولت به عنوان شعبه ویژه و تخصصی این موضوع اختصاص یافت.

در این ابلاغیه تاکید شده است، ضمن مد نظر قرار دادن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، پرونده‌های مذکور، خارج از وقت و بدون نوبت و با دقت مورد رسیدگی قرار گرفته و در کمترین زمان ممکن منتج به نتیجه شود.

برچسب ها :