آذر
1400
حضور دادستان تهران در برنامه ملاقات مردمی / مشکلات قضایی ۱۱۳ نفر از شهروندان رسیدگی شد
جمعه, 05 آذر 1400
دادگاه

حضور دادستان تهران در برنامه ملاقات مردمی / مشکلات قضایی ۱۱۳ نفر از شهروندان رسیدگی شد

به گزارش رسانه و ارتباطات دادگستری استان تهران؛ برنامه هفتگی ملاقات مردمی دادستانی تهران صبح ....